Kurzprofil

Profil

André de Geare

André de Geare arbeitet als Bildredakteur bei den Nürnberger Nachrichten.
Foto: Michaela Schneider